Zajęcia uczniów klas piątych w Nadleśnictwie Barycz.     

We wtorek 10 czerwca 2014  r.  uczniowie kl. Va i Vc pod opieką nauczycielek przyrody: E. Jakubowskiej i M. Tkaczyk udali się na kolejne już zajęcia terenowe do Nadleśnictwa Barycz. Pod przewodnictwem pracownika nadleśnictwa pana Włodzimierza Falby utrwalali wiadomości dotyczące cech roślin nago- i okrytonasiennych. Pracowali w grupach na wyznaczonym obszarze leśnym wyróżniającym się dużą bioróżnorodnością. Wykorzystywali pomoce dydaktyczne np.: atlasy roślin, przewodniki do rozpoznawania roślin, miary krawieckie, tabele wiekowe drzew, aparaty fotograficzne i karty pracy. Dzięki pomocy pana leśniczego udało im się rozpoznać olchę, wiąz czy daglezję.