Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020ZASADY REKRUTACJI

KRYTERIA NABORU

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA - doc, pdf - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA - doc, pdf - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.