Wybrane dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich

Rekrutacja do klas pierwszych

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich


Obwód szkoły

Hymn szkoły (plik PDF)

Wzory zwolnień i zgód.

Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018.

Program 500+ przykłady wniosków.

Raport z ewaluacji problemowej 2016r.

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.

POWRÓT