Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.

bez zmian,Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”.,bez zmian,Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.,Bezpłatny podręcznik otrzymany ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.,Podręczniki lub materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły; Dotacja na materiały ćwiczeniowe.