Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich.Szkoła Podstawowa nr 2 do 1970 roku miała swoją siedzibę w budynku przy ulicy Warszawskiej 23. Dzieliła go wraz ze Szkołą Podstawową Nr 1 / parter zajmowała SP2, piętro- SP1/ .Warunki bytowe były bardzo trudne, nie spełniały wymogów sanitarno-epidemiologicznych. W wybudowanym w 1905 r. obiekcie poza elektrycznością i wodą bieżącą w kuchni nie było innych urządzeń technicznych. Budynek był ciasny, ciemnych korytarzach, sale ogrzewane były piecami kaflowymi, sanitariaty znajdowały się w budynku obok szkoły, a sala gimnastyczna w innym budynku wolnostojącym. W szkole mieściło się 15 sal lekcyjnych. Budynek mieścił się przy ruchliwej ulicy, narażony był na wstrząsy i ulegał ciągłemu niszczeniu.

Od 1970 roku warunki szkoły diametralnie się poprawiły. Szkołę Podstawową nr 2 w Końskich przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Polnej 6.

Budynek szkoły powstał z inicjatywy społecznej , w ramach planu „1000 szkół na 1000-lecie „. W planach przewidziane były 24 pomieszczenia do nauki dla 750 uczniów.

Uchwałą Nr XIII/158/95 Rady Miejskiej w Końskich szkoła została przekształcona w gminną jednostkę organizacyjną Gminy Końskie.

Szkołą Podstawową nr2 kierowali min. dyrektorzy:

-Nowakowski Franciszek

-Pacak Jan

-Spiechowicz Edmund

-Salata Urszula

-Kania Roman

Obecnie tj. od 01.09. 2002r. funkcję dyrektora szkoły pełni P. Bożenna Patrzałek.

Obecnie szkoła posiada 23 sale lekcyjne, 2 sale komputerowe, salę gimnastyczną, boiska betonowe do piłki koszykowej, nożnej, boisko trawiaste do piłki nożnej.

W szkole funkcjonuje również świetlica szkolna oraz kuchnia i stołówka.

Na dzień 26.01.2006r. do szkoły uczęszcza 549 uczniów, do świetlicy szkolnej zapisanych jest 49 dzieci, z posiłków wydawanych w szkolnej stołówce korzysta 96 uczniów.

W szkole pracuje 46 nauczycieli i 14 pracowników obsługi.