Hymn SP2 Końskie

Patronem szkoły jest naszym

Od lat już Stanisław Staszic.

Czuwa nad szkołą i uczniem,

Świeci przykładem do dziś.

On bowiem zawsze mądrym był,

Kochał ojczyznę ile sił,

Dla niej poświęcił życie swe,

Dzisiaj patronem naszym jest.

Że Polski jesteśmy warci,

My światu też pokażemy,

Czynami patrona wsparci

Za jego śladem iść chcemy.