Jak sprawdzić czy woda jest czysta?

Cel spotkania:

Uzyskanie informacji na temat pozytywnych i negatywnych działań człowieka na środowisko wodne.

W dniach 24.X. 2013 r. i 6. XI. 2013 r. odbyły się spotkania Pana Marcina Szyposzyńskiego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich z uczniami kl. IVa i IVc

Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki popartej pokazem multimedialnym  na temat uzdatniania wody.

Zadawali również wiele interesujących ich pytań np.:

1.    Skąd bierze się woda do uzdatniania?

2.    Jak dużo wody stacja uzdatnia w ciągu doby?

3.    Jakie jest wykorzystanie (zapotrzebowanie) na wodę w naszej miejscowości ?

4.    Jakie zabiegi i procesy stosuje się w celu uzdatniania wody?

5.    Schemat przebiegu procesu uzdatniania wody.

6.    Urządzenia stosowane w stacji uzdatniania wody oraz ich zastosowanie.

7.    Jakie warunki musi spełniać woda  by była zdatna do picia?

8.    Z czego wynika potrzeba zakładania stacji uzdatniania wody?

9.    Co może wpłynąć na zwiększenie ilości wody zdatnej do picia?

Na zakończenie spotkania uczniowie wypełnili kartę pracy.

Zdjęcia ze spotkań ekologicznych.