Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym

pn. ,,Hałas – nasz wróg”