7 marca 2011 – uczeń naszej szkoły Jakub Sobaś wygrał na szczeblu miejsko-gminnym Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom. Reprezentując naszą gminę 1 kwietnia Jakub wystartował na szczeblu powiatowym i tam zajął drugie miejsce otrzymując dyplom uznania i cenne nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Końskie i KP PSP. Gratulujemy Jakubowi wiedzy, pracowitości i ambicji.