W roku szkolnym 2013/2014  uczniowie klas: IV b, V c, VI a wzięli udział w Programie Profilaktyki Palenia Tytoniu ,,Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, prowadzonym przez pedagoga szkolnego – Lidię Jasińską i opiekuna Szkolnego Koła PCK – p. Teresę Bubel. Celem głównym programu było zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów.

Zajęcia realizowane były w formie pięciu warsztatów w każdej klasie:

1.   Poznajmy się bliżej.

2.   Laboratorium ciała.

3.   Naucz się mówić ,,nie”.

4.   Znajdź właściwe rozwiązanie.

5.   Uwierz w siebie.

W ramach zrealizowanego programu profilaktyki odbył się konkurs plastyczny pod kierunkiem p. Waldemara Kacperskiego. Najciekawsze prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawce szkolnej. Trzy prace zostały nagrodzone.

I miejsce – Zbigniew Stępień kl. V b

II miejsce – Boczek Adam kl. Vi b

III miejsce – Ciułkowicz Paulina kl. VI b.

Uczniowie naszej szkoły wykonali również gazetkę szkolną  na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz przygotowali audycję  przez radiowęzeł szkolny pod hasłem ,,Palenie szkodzi zdrowiu”.