W roku szkolnym 2015/ 2016 uczniowie klas IVa, IVb, IVc naszej szkoły  pod opieką nauczycieli matematyki p. Janiny Ceterowskiej i p. Teresy Bubel przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,LEPSZA SZKOŁA”.

W ramach projektu przeprowadzane są „Sesje z plusem” na początku roku szkolnego, w połowie roku i na koniec klasy IV.

Jest to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów. Projekt daje możliwości obiektywnej oceny postępów uczniów za pomocą specjalistycznych testów. Po każdym teście istnieje możliwość porównania osiągnięć całej klasy z wynikami klas nie tylko z województwa, ale z całej Polski. 

Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Sesje zapewniają kompleksowe przygotowanie uczniów do sprawdzianu w 6 klasie.

W ramach programu

STANDARYZOWANE TESTY

Przebieg programu

W ciągu roku szkolnego nauczyciel przeprowadza trzy testy: