SPRAWOZDANIE

Z  PRZEBIEGU II  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO –

„Z MITOLOGIĄ NA TY”

POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

26 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich odbył się II Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny - „Z mitologią na Ty ”, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Tematyka związana była z historią i mitologią starożytnej Grecji i Rzymu. Celem Konkursu było propagowanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów klas piątych. Regulamin Konkursu , test wiedzy oraz część artystyczną przygotowali nauczyciele historii i języka polskiego, koordynowani przez panią Elżbietę Sosnowską. W Konkursie brało udział 45 uczniów, reprezentujących 9 szkół z terenu miasta i gminy Końskie: Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie, Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie, Szkoła Podstawowa w Kopaninach,  Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa w Modliszewicach, Szkoła Podstawowa w Rogowie, Szkoła Podstawowa w Stadnickiej Woli, Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie, Szkoła Podstawowa nr 2. Konkurs rozpoczął się o godzinie 9.00. Nauczycieli i uczniów  przywitała pani dyrektor SP nr 2 Bożenna Patrzałek oraz naczelnik wydziału edukacji pani Krystyna Milczarek. Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe, polegające na rozwiązywaniu przez uczniów,  w ciągu 60 minut , testu wiedzy złożonego z 12 zadań sprawdzających wiedzę o historii i mitologii starożytnej Grecji i Rzymu. Sprawnym przebiegiem i sprawdzaniem prac zajmowała się Komisja złożona z nauczycieli szkół biorących udział w Konkursie: panie Marta Płocińska, Renata Robak, Krystyna Kosmal, Anna Fidor, Aneta Kijewska, Beata Wróbel, Beata Gawrońska, pan Dariusz Sokołowski, pod przewodnictwem pani Elżbiety Sosnowskiej. Oczekiwanie na wyniki konkursu uprzyjemniał uczestnikom poczęstunek oraz występy uczniów klas szóstych, którzy pod kierunkiem pani Katarzyny  Tymowskiej – Kowalskiej,  przygotowali przedstawienie „Mitologia na wesoło”. Po zakończeniu pracy, komisja ogłosiła wyniki rywalizacji:

 - I miejsce  Sara Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich  ,

 - II miejsce  Marianna Cieślak  ze Szkoły Podstawowej w Modliszewicach,

 - III miejsce Maria Wychowaniec  ze  Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich.

Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody książkowe – albumy o tematyce historii starożytnej. Każda ze szkół biorących udział otrzymała dyplom oraz książkę o tematyce mitologicznej. Nagrody wręczali: zastępca burmistrza miasta i gminy Końskie – pan Krzysztof Jasiński, naczelnik wydziału edukacji pani Krystyna Owczarek oraz pani dyrektor SP Nr 2 Bożenna Patrzałek. Nagrody książkowe ufundowane zostały przez Burmistrza miasta i gminy Końskie, a poczęstunek sfinansowała Rada Rodziców  działająca przy  SP2 w Końskich.