Młodzi tropiciele odpadów  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich na Składowisku Odpadów Komunalnych.

28 marca 2014 r. uczniowie klas IVa i IVc ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich uczestniczyli w nietypowych i ciekawych zajęciach terenowych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Końskich.

Uczniowie na wycieczkę poszli pod opieką nauczycieli przyrody. W ten sposób podjęli już kolejne działania w ramach innowacji ekologicznej pod hasłem „Chroniąc przyrodę – chronisz siebie”. Uczniowie do tego spotkania przygotowywali się już od kilku tygodni. Poszczególne zespoły uczniów realizowały przydzielone zadania: gromadziły informacje o funkcjonowaniu wysypiska i opracowywały odpowiedzi na ważne zagadnienia. Uczyły się jak postępować z odpadami w gospodarstwie domowym, jak ograniczyć ilość odpadów i do jakich pojemników je wrzucać. Zastanawiali się, co zrobić z odpadami niebezpiecznymi, a także co można powtórnie wykorzystać. Uczniowie z wycieczki byli bardzo zadowoleni. Po raz pierwszy zobaczyli w jaki sposób postępuje się z ubocznymi produktami działalności człowieka. Zauważyli, że wszystko co kupują ,staje się z czasem odpadem. Z zainteresowaniem słuchali wyjaśnień Pana Marcina Brzezińskiego  o odzysku surowców wtórnych między innymi: butelek typu PET, folii, makulatury, tworzyw sztucznych i szkła. Uczniowie mieli również możliwość  zaznajomić się z działalnością zakładu, czyli przyjmowaniem odpadów mieszanych i segregowanych, utylizacją odpadów komunalnych nie nadających się do odzysku. Poznały różne drogi odpadów z gospodarstwa domowego. Jedne z nich zostaną rozdrobnione i trafią do niecki. Inne pojadą do zakładów przetwarzających butelki typu PET np. na bluzy polarowe, inne zaś trafią do pieca w cementowni.

 Dzieci przekonały się jak ważne jest segregowanie śmieci już w domach, aby dbać o ekologię regionu, a co za tym idzie kraju. Nauczyły się również jak postępować z odpadami i zachęcają  - Segreguj razem z nami!

Zdjęcia ze spotkań ekologicznych.