Innowacja metodyczna z przyrody pod hasłem „Chroniąc przyrodę – chronisz siebie.”

 

W naszej szkole od wielu lat prowadzimy różnorodne działania promujące ekologiczny i zdrowy styl życia. Systematycznie podejmujemy współpracę z instytucjami lokalnymi i ogólnopolskimi np.: Nadleśnictwem Barycz,  Fundacją Ekologiczną Arka, Organizacją Odzysku Reba S.A., Fundacją Ekologiczną Gaja.  Uczestniczyłyśmy w wielu projektach edukacyjnych np.: Dzień Czystego Powietrza, To nie krasnoludki palą śmieci,  „Trzymaj formę”, Święto Drzewa, Drzewo Roku, Czysty Las, Dzień Ziemi. Wykorzystując propozycje działań i inicjatywę oraz doświadczenia instytucji ekologicznych, wdrażamy je stosownie do potrzeb i możliwości szkoły. Podejmujemy również akcje zbiórki: zużytych baterii, akumulatorków, nakrętek, puszek aluminiowych  i płyt multimedialnych.

Prowadząc obserwacje działań uczniów i ich zaangażowanie doszłyśmy do wniosku, że bardzo chętnie uczestniczą oni w tego typu przedsięwzięciach. W roku szkolnym 2011/12 nauczycielki przyrody przygotowały i przeprowadziły  działania ekologiczne w ramach dobrych praktyk.

Zaplanowane nowatorskie zajęcia szkolne adresowane są do uczniów klas IV  jako propozycja ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Innym motywem podjęcia działań edukacyjnych była diagnoza. Uczniowie wypełnili ankietę, w której odpowiadali na pytania dotyczące organizowania różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.  Wielu z nich wyraziło chęć udziału w działaniach ekologicznych i przyrodniczych.

Sądzimy, że realizacja programu wyposaży uczniów w większy zakres wiedzy

i umiejętności. Wpłynie na rozwój dociekliwości poznawczej i kształtowanie postaw twórczych. Da dzieciom solidną podbudowę do dalszego rozwoju i umożliwi osiąganie wysokich wyników na dalszych etapach kształcenia.

Podejmując działania innowacyjne stajemy również wobec wyzwania sprostaniu wymagań i oczekiwań ze strony uczniów. Skłania to nas nauczycieli przyrody  do kreatywnego poszukiwania ciekawych zadań zgodnych z poziomem, zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci. Poprzez nasze działania ekologiczne, chcemy zwrócić uwagę środowiska szkolnego i lokalnego na istotne problemy zagrożeń dla przyrody.

Nowatorstwo podejmowanych przez nas działań  polega na wdrażaniu ciekawych dla ucznia technik dydaktyczno – wychowawczych i kompleksowym zajęciem się danym problemem na zajęciach klasowych i pozalekcyjnych. Podejmując pracę innowacyjną czynimy to w celu uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych, podniesienia efektów własnej pracy. Nadrzędnym jednak celem innowacji jest poprawa jakości pracy szkoły.

 

W kwietniu 2013 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach wyraziło pozytywną opinię  dotyczącą wprowadzenia w/w innowacji w roku szkolnym 2013/14.

POWRÓT - innowacja przyrodnicza