Wzory zwolnień.

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych

Zgoda na udział w dyskotece szkolnej.

Zwolnienie z zajęć lekcyjnych.